Paneler

Vi är stolta över våra paneler som alla tillverkas i vårt eget hyvleri. Det gör att vi kan välja det bästa virket för ändamålet. Därför är alla våra utomhuspaneler i Gotländsk kärnfuru (förutom fjällpanelen).

Utomhuspaneler


info@osterby.nu / © Österby 2020